Naše klíčové body

  • Změna zaběhnutého a často nefunkčního přístupu v plánování rozvoje města.
  • Efektivní komunikace s občany a subjekty, kteří se chtějí zapojit.
  • Zavádění chytrých technologií a modulárních řešení.
  • Snaha zamezit závazkům Vendor lock-in…
  • Nechceme pouze databázi firem, které se snaží prodat městu své produkty.

Koho hledáme

Kalendář akcí

Aktuality

Chci se zapojit