Městský ekosystém

Projekt Městský Ekosystém vytváří vhodné prostředí pro spolupráci klíčových subjektů ve městě Brně. Sdružuje aktivní občany, akademický, veřejný, neziskový i soukromý sektor a dává prostor všem participovat na formování budoucnosti Brna. Každoročně se v rámci Městského Ekosystému uskuteční konference, při které bude představena vize města Brna a zahájena diskuze na aktuální témata.

První setkání Městského Ekosystému proběhlo 22. 3. 2017 v pavilonu E na brněnském výstavišti (BVV). Setkali se zástupci městských částí, aktivní občané, podnikatelské, neziskové i akademické sféry a společně diskutovali o nové vizi a strategii Brna pro rok 2050. Na setkání vystoupili odborníci z jiných měst a představili svůj pohled a zkušenosti s přeměnou města. Transformaci Bilbaa a spolupráci místních partnerů představil profesor z Univerzity DEUSTO Roberto San Salvador del Valle. O participativním foresightu jako efektivním nástroji veřejné správy promluvila Dr. Doris Wilhelmer, vedoucí výzkumu v Centru pro inovační systémy a strategii Rakouského technologického institutu ve Vídni. A o strategickém plánu Ostravy promluvil konzultant Daniel Konczyna.

ZPĚT